Maakunnassa 262 sotainvalidia

0

Varsinais-Suomessa oli vuoden alussa vielä 262 sotainvalidia. Sotainvalidien Veljesliiton jäsenmäärät on saatu piireistä ja 31.12.2015 Varsinais-Suomen piirin alueella oli sotainvalideja elossa vielä 262. Puoliso- ja leskijäsenten määrä alueella oli suurempi, heitä oli vuoden alussa yhteensä 886.
Varsinais-Suomen piirin alueella tuli myös yksi uusi myönteinen elinkorkopäätös, eli alueella on yksi uusi sotainvalidi.
Kaikkiaan Veljesliitossa oli vuoden 2016 alussa jäsenenä 3 170 sotainvalidia. Puoliso- ja leskijäsenten yhteenlaskettu määrä liitossa oli 9 500.
Liitto sekä aktiivinen kenttä ovat sitoutuneet jatkamaan sotainvalidien hyvää hoivaa.
”Edellä käyden – vammoista huolimatta” on Sotainvalidien Veljesliiton tunnuslause. Liitto on vuonna 1940 sotainvalidien itsensä perustama veteraani- ja vammaisjärjestö. Sen tavoitteena on pitää huolta sotainvalideista sekä heidän puolisoistaan ja leskistään.