Paimio linjasi kesätyökuviot

0

Paimion kaupunki työllistää tänäkin kesänä nuoria. Budjetissa on varauduttu vajaan viidenkymmenen 6-18-vuotiaan nuoren palkkaamiseen kahden – neljän viikon jaksoille.Päiväpalkka on 37 euroa. Työpaikkojen haku päättyy 11.3. Pääsääntöisesti ne arvotaan.
Lisäksi kaupunki tukee keväällä 2016 ammattiin valmistuvien nuorten kesätyöllistämistä, pisimmillään kolmen kuukauden ajalle ja tuki voi olla enimmillään 800 euroa.
Kaupunki tukee myös yrityksiä ja yhteisöjä, jotka työllistävät 16-20 -vuotiaita paimiolaisia nuoria. Tukea voi saada etukäteen hakien 2-4 viikon ajalta enimmillään 280 euroa per nuori. Yrityksen ei tarvitse olla paimiolainen.
Mikäli nuori on palkattu yritykseen kesätyöllistämistuella, ei hän voi saman kesän aikana olla palkattuna kesätyöntekijänä kaupungilla.