Kokoomus ja keskusta juoksevat kokouksissa, SDP:llä on Paimiossa kaksoisrooli

0

kokous2Kuntien päättäjien osallistuminen valtuuston, hallituksen ja lautakuntien kokouksiin vaihtelee jyrkästi. Kunnallislehti kokosi luettelot siitä, miten aktiivisesti Paimion ja Sauvon luottamusmiehet ovat käyneet päättävien elinten kokouksissa.

Läsnäoloissa on havaittavissa selkeä kolmijako: Osa luottamusmiehistä on pitänyt tarkkaan huolen, että pääsee kaikkiin kokouksiin. Toinen ryhmä on priorisoinut ajankäyttöään ja jättänyt turhimmat palaverit väliin. Kolmannella ryhmällä osallistuminen on laimeaa ja paikalle on vaivauduttu alle puoleen kokouksista.

Luvuista käy ilmi, että suhteessa luottamustoimien määrään keskustan ja kokoomuksen edustajat ovat olleet Paimiossa silmiinpistävän innokkaita juoksemaan kokouksissa. Sauvossa nämä puolueet eivät erotu yhtä selvästi edukseen.

SDP:llä on Paimiossa kaksoisrooli. Puolueella on lukumääräisesti eniten laimeaa osallistumista, mutta toisaalta SDP on yksi niistä, joiden edustajia on runsaimmin kaikkiin kokouksiin osallistuneiden joukossa. Lue lisää 1.4.2016 lehdestä