Koulutulokkaita reilut 140

0

PAIMIO  Ensi syksynä Paimiossa on aloittamassa koulutiensä suunnilleen 145 oppilasta. Todennäköisesti lukema muuttuu vielä elokuuhun mennessä muuttajien ja pienryhmiin mahdollisesti sijoitettavien oppilaiden perusteella, mutta koulutuslautakunta on jakanut oppilaat pääpiirteissään eri kouluihin. Myös sauvolaisten erityisoppilaiden sijoittelu saattaa muuttaa tilannetta.
Helmikuun lopun perusteella oppilaita on tulossa Hanhijoen kouluun 21, Jokelan kouluun 41, Kriivarin kouluun 25, joista kaksi toissijaiseen kouluun ilman koulukuljetusetua sekä Vistan koulun yleisen tuen ryhmiin 41 ja erityisen tuen ryhmiin 11 oppilasta.
Koulutoimistossa on jouduttu tekemään joitakin sijoitteluratkaisuja, kuten mm. Vistan kouluun pyrkivistä pari on sijoitettu Hanhijoen kouluun, yksi Kriivarin kouluun ja kahdeksan Jokelan kouluun. Kaksi huoltajaa ilmoitti tyytymättömyytensä kouluehdotukseen, mutta lautakunta ei muuttanut jakoa.