Sosiaaliavun saajaperheitä aiempaa vähemmän

0

Avohuollon tukitoimenpiteitä tarvitsevien perheiden määrä Sauvon lastensuojelussa putosi roimasti viime vuonna. Toisaalta vuotta aiemmin määrä oli kasvanut jyrkästi.
Tällä hetkellä avohuollon tukitoimien piirissä on 24 asiakasta. Vuonna 2014 heitä oli peräti 39, vuonna 2013 vain 25, sitä edeltävänä kahtena vuotena 28.
Samantapainen mutta ei yhtä dramaattinen kehityskulku näkyy toimeentulotukea saaneiden määrässä. Asiakkaiden määrä kohosi vuodesta 2013 (60 asiakasta) jyrkästi (85 asiakasta vuonna 2014) ja laski taas vuonna 2015 (75 asiakasta).
Perheiden auttaminen Sauvossa on siis onnistunut nyt poikkeuksellisen hyvin tai yhä useampi apua tarvitsevampi perhe on jäänyt ilman tukea. Kummastakohan on kyse?
– Kyse on pienen kunnan vuosittaisesta vaihtelusta. Muutaman asiakkaan tilanteen muutokset näkyvät tilastopiikkeinä, Sauvon sosiaalijohtaja Leena Pesu toteaa.