Steningen tuulivoimakaava etenee

2

Steningen tuulipuiston kaavan laatija Rejlers Oy on antanut ”yleisvastineen” Steningen tuulipuiston osayleiskaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin. Yleisvastineen lisäksi kaavoittaja tulee antamaan yksityiskohtaisen vastineen kullekin muistutuksen tekijälle. Nämä yksityiskohtaiset vastineet valmistuvat lähiaikoina.
Yleisvastineessaan kaavoittaja toteaa näkemyksenään muun muassa seuraavia asioita: yksittäisen tai muutaman tuulivoimalan rakentaminen on mahdollista ilman tuulivoimavaihemaakuntakaavan tv- tai en-merkintää. Steningen tuulipuiston osayleiskaava ei ole Varsinais-Suomen tuulivoimavaihemaakuntakaavan vastainen. Lisää kaavavaihteesta printtilehdessä

2 KOMMENTIT

  1. Erikoinen otsikko. Asiassahan ei tehty päätöstä lainkaan. 164 muistutusten käsittelyssä kestää tovi. Melumallinnusten perusteella meluarvot ylittyvät alueella reippaasti. Kaavassa on käytetty vastoin YM:n ohjeita “melumoodeja”.

  2. Tarastin tuulivoimaselvityksessä peräänkuulutettiin paikallista hyväksyttävyyttä. Karunan pieneltä alueelta yli 200 ihmistä on allekirjoittanut muistukset. Tämä ei täytä yleisen hyväksyttävyyden ehtoja.

    Kyseinen hanke on kertakaikkisen epäonnistunut. Ympäristöselvityksen mukaan lähimmät rakennukset sijaitsevat 300-500 metrin päässä suunnitelluista teollisista tuulivoimaloista.

    Melumallinnuksen mukaan 45 dB:n melualue on 200 metrin päässä ja 40 dB:n alue 400 metrin päässä voimaloista. Melumallinnuksessa väitetään, että se on tehty 105 dB:n lähtömelutasolla. Kuitenkaan takuuarvoja ei ole. Kaikki melun epävarmuustekijät on jätetty huomioimatta.

    Melumallinnuksen mukaan 40 dB:n melualue ulottuu 400 metrin päähän, kun se yleensä vastaavilla lähtömeluarvoilla ulottuu 1 – 2 kilometrin etäisyydelle.

    Kaavoittaja väittää, että melua voidaan ehkäistä melun “rajoittamilla” eli melumoodeilla ja näinhän ei voida tehdä. Melun rajoituskeinot ovat viimeisin keino ehkäistä meluhaittoja. Jo ympäristöministeriössä tämä on täysin selviö, ettei kaavaan voida laittaa valvontaa edellyttäviä toimenpiteitä.

Kommenttien lisääminen on estetty.