Kallis viivytystaistelu

16

Kirjoitin tähän Kunnallislehteen uutisen kahdesta tuulivoimaa koskevasta, Paimion ympäristölautakunnan päätöksestä. Uutisia kirjoittaessani ja päätöstekstejä selatessani jäin mietteliääksi.
Ympäristölautakunta päätyi kummassakin tapauksessa lakien ja kaupungin voimassa olevien päätösten kannalta ongelmalliseen ratkaisuun. Lautakunta hyväksyi tuulivoimaloille suojaetäisyyden, joka käytännössä tekee tyhjäksi oikeusvaikutteisen tuulivoimakaavan. Lautakunta on myös vaatinut tuulivoimayhtiöltä ympäristölupaa ilman erillisiä, lainkohtiin vetoavia perusteluja, mikä ainakin CPC Finland Oy:n juristien mukaan on laitonta.
Suojaetäisyys tuskin menee sen enempää kaupunginhallituksessa kuin -valtuustossa läpi, mutta ympäristöluvan kohdalla lautakunta on ylin päättävä elin. Toimittajaa ihmetyttää se, että jos vaatimus ympäristöluvasta on niin kyseenalainen kuin tuulivoimayhtiö esittää, miksi virkamiehet ja kaupunginhallitus eivät ole puuttuneet lautakunnan päätökseen. Miksi asiassa ei ole käytetty esimerkiksi otto-oikeutta?
Paimion nykyisessä taloustilanteessa tuntuu absurdilta, että kaupunki maksaa lautakunnan päätösten vuoksi turhia oikeudenkäyntikuluja sekä kuluttaa verovaroin maksettuja virkamiestunteja sellaisten asioiden setvimiseen, joilla ei ole edes mahdollisuutta päästä läpi. Nämä asiat on jo lyöty lukkoon silloin, kun tuulivoimakaava hyväksyttiin, tai niillä ei oikeuskäsittelyssä ole tarpeeksi lakiasetuksia tukenaan.
Toimittajan kannalta ympäristölautakunnan päätökset tuovat esiin kiinnostavaa draamaa. Samalla herää ihmetys, eikö kunnallispolitiikan ja virkamiestyön kuuluisi keskittyä ennen kaikkea kuntalaisten todellisten asioiden hoitamiseen eikä jo ennalta turhaksi tiedettyyn viivytystaisteluun.

16 KOMMENTIT

 1. Toimittaja Maria Kestille tiedoksi, että
  1) Huso-Pöylän kaava ei ole lainvoimainen eikä siten myöskään oikeusvaikutteinen.
  2) Operaattorin lakimiehet eivät määrittele sitä, mikä on lainmukaista ja mikä ei.
  3) Toimittaja ihmettelee, miksi kunnanhallitus ei ympäristöluvassa käyttänyt otto-oikeutta. Voisiko se ehkä johtua siitä, että kyseisessä tapauksessa ei otto-oikeutta ole?

  Puolueellisuudessaan ja ammattitaidottomuudessaan teksti hakee vertaistaan.

 2. Kuntsarin Maria Kestin kirjoittama juttu on käsittämättömän puolueellinen ja virheellinen.

  Ensinnäkin Huso-Pöylän kaava ei ole lainvoimainen eikä siten myöskään oikeusvaikutteinen. Operaattorin lakimiehet eivät määrittele sitä, mikä on lainmukaista ja mikä ei.

  Toiseksi toimittaja ihmettelee, miksi kunnanhallitus ei aikoinaan käyttänyt ympäristölupa-asiassa otto-oikeutta. Kunnanhallituksella ei nimittäin ole asiassa otto-oikeutta.

 3. “Samalla herää ihmetys, eikö kunnallispolitiikan ja virkamiestyön kuuluisi keskittyä ennen kaikkea kuntalaisten todellisten asioiden hoitamiseen” lainaus toimittajan tekstistä pitää paikkansa. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys pitää olla aina etusijalla.

  • Janne Kaunonen, olen kanssasi samaa mieltä, että olisi jo aika antaa päättäjille tilaisuus hoitaa kaupunkimme tärkeitä asioita, eli sellaisia jotka koskevat meitä kaikkia. Olisi myös mielenkiintoista tietää miten paljon tämä vuosikausia kestänyt, erikoinen viivytystaistelu on maksanut meille kuntalaisille. Raha olisi varmaan tarpellista käyttää muihin tärkeämpiin asioihin. Maria Kestin kirjoitus oli hyvä ja asiallinen. Kiitos siiitä.

   • Irmelin Isokoski, riittämättömillä suojaetäisyyksillä rakennettu tuulipuisto ei ole kuntalaisten eikä heidän terveytensä etujen mukaista. On oikein, että kaavaa viivytellään ja suojaetäisyydet vaaditaan riippumattomien meluasiantuntijoiden esittämään suuruusluokkaan. Kyseessä on teollisen kokoluokan tuulivoimalat, joita ei ole juuri missään muualla vielä rakennettu. Halutaanko tehdä Paimiolaisista koekaniineja ja altistaa heidät esimerkiksi infraäänille? Kannattaa katsoa muihin Suomen kuntiin, joissa näitä on jo toteutettu, ja millaisia ongelmia ja valituksia näistä on tullut. Tuulipuiston hyödyt Paimiolle ovat lähelle nollaa, mahdolliset haitat ovat paljon näitä hyötyjä suuremmat. Ainoa joka tästä hyötyisi jotain olisi CPC Finland Oy, ylisuurien syöttötariffien myötä.

 4. Miten kaupunki voi maksaa oikeudenkäyntikuluja, kun operaattori valittaa ympäristöluvasta, jolla turvataan veronmaksajien rahoja? Kunnan suurin menoerä on terveyskustannukset, joita näillä kahdella päätöksellä on tarkoitus ennaltaehkäistä. Melumittaukset ovat kalliita ja ne koituvat kaavan mukaan kaikkien paimiolaisten veronmaksajien kustannettavaksi ilman ympäristölupaa.

  Tuulivoimaosayleiskaavan käsittely on kesken, jotenkyseessä ei ole oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Milloin ja miten Paimio on joutunut maksamaan hankkeesta aiheutuneita kuluja?

  Onko turha kulu kaupungille huolehtia asukkaidensa kannalta riittävistä selvityksistä ja ympäristöluvasta, jolla vain ja ainoastaan turvataan kaikkien paimiolaisten veronmaksajien asema ja terveys?

 5. Kirjoituksesta herää kysymys, kenen pitäisi päättää ympäristölautakunnassa päätettävistä asioista. Onko se ulkopuolinen toimija vai kunnissa ylintä päätäntävaltaa ympäristöasioissa hoitava ympäristölautakunta?

  Voiko ulkopuolinen toimija puuttua kunnalliseen demokratiaan? Jos kirjoittajan mielestä tällainen toimintatapa on oikein ja hyväksyttävää, on syytä kysyä, miksi meillä yleensä on kunnissa luottamushenkilöistä koottuja lautakuntia?

  Tähän asti kuluja paimiolaisille on aiheutunut vain ja ainoastaan toimijan tekemä valitus ympäristöluvasta. Kun lautakunta päätti ympäristöluvasta, sillä turvattaisiin kaikkien paimiolaisten asema ja terveys.

 6. Kuntalain 1§:n toinen momentti määrittelee kunnan tehtävät: “Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.”

  Paimion ympäristölautakunta toimi lakien mukaisesti huolehtimalla kuntalaistensa hyvinvoinnista.

  • Oletpa kova kirjoittelija Sari. Kait se on tärkeätä todistaa, että on oikeassa, kun moni asiantuntija on eri mieltä. Toki ei heidän ajatuksiilleen anna arvoa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että annetaan kunnan päätäjille aikaa hoitaa tärkeitä kaikkia kuntalaisia koskevia asioista. Heidän työtuntinsa käyttö on meille kaikille tärkeäitä.

  • Jarin kanssa samaa mieltä. Jos edes puolet tästä tuulivoiman vastustusenergiasta olisi käytetty tai tultaisiin käyttämään KOKO Paimion hyväksi, niin kuinka paljon parempi paikka tämä olisikaan. Kuinka monta vuotta tuulivoiman vastustus on ollut jo pääaihe?? Kuten Sari itsekin toteaa, kunnan pitäisi edistää kaikkien asukkaidensa hyvinvointia tasa-arvoisella tavalla.

   • Kovinpa jäisi käsiteltävät asiat vähiin jos KAIKKIEN asioiden tulisi käsitellä KAIKKIA paimiolaisia. Eipä taitaisi jäädä listalle kuin veronkorotukset. Kyllä toimittajan/lehden toimituksen kuuluu tarkistaa faktat, tai lukijoiden hyväksyä se että joku muu korjaa virheelliset väitteet.

 7. Ympäristölautakunta voisi huolehtia muidenkin kuntalaisten kuin Kurjessa/Husossa asuvien hyvinvoinnista. Milloin aiotte aloittaa? Esim. Yrittäjäntien “kaatopaikat”, lannanlevitysten kurittomuus jne.

 8. Ympäristölautakunnassa käsitellään asioita esityslistan mukaisesti. Kuntalaisaloitteita voi jokainen tehdä. Lautakunnassa käsitellään lukuisia asioita, kaikista ei vain uutisoida. Itse asiassa käsiteltäviä asioita on valtavat määrät ja aikaa asioiden sisäistämiseen on vain noin viikko. Lautakunnassa käsiteltävät asiat näkyvät Paimion kaupungin sivuilla, josta jokainen kuntalainen voi käydä katsomassa kulloisenkin kokouksen asiat. Jokaisella kuntalaisella on oikeus vaikuttaa päätettäviin asioihin juurikin kuntalaisaloitteen muodossa tai vain ottamalla yhteyttä kyseisen lautakunnan jäseniin ja virkamiehiin.

 9. Esko Salmela on tietojeni mukaan keskeinen henkilö pienehkön tuulivoimaa vastustavien ryhmässä Kemiön saarella. Eli teksti oli odotettu. Saammeko nyt lukea kaikkien vastustusryhmien kirjoituksia. Toivottavasti tämä aihe loppuu ja voimme siirtyä väljemmille vesille.

  • Jos tuulivoiman “vastustajia” on vähän, niin he ovat pienellä joukolla tehneet merkittävän hyvän työn Suomen veronmaksajille ja kauppataseelle. Esim. viime vuonna heidän toimestaan säästyi rakentamattomien voimaloiden tariffitukea 220,5 miljoonaa euroa.

 10. Kiitos ylimitoitetusta kunniasta, Irmeli Isokoski. Vielä 50 -luvulla pidin nuorena toimittajana tuulivoimaa hyödyllisenä ja tarpeellisena. Sittemmin viisastuin omakohtaisen kokemuksen ja tiedon kautta. On hyvä, että puolustat kunnan veronmaksajia rahanmenolta. Miten monta sataa miljoonaa onkaan jo siirretty veronmaksajien taskuista tuulivoimayhtiöiden tileille – usein veroparatiiseihin.
  On ilahduttavaa, että kunnon kuntalaisena kannat siitä huolta – nyt vain aktiivisesti mukaan tähän “pieneen” joukkoon puolustamaan vakituisten ja kesäkuntalaisten oikeuksia.

Kommenttien lisääminen on estetty.