Kirkkoketo halutaan Metsoon

0

Kaarinan ympäristönsuojelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kirkkoketo-nimisen kiinteistön metsäalue poistetaan kaupungin julkisesti myytävien maa-alueiden listalta. Vaihtoehtona julkiselle myynnille lautakunta esittää, että aluetta tarjotaan Varsinais-Suomen ELY-keskukselle osaksi METSO-kohde -verkostoa.
Kyseessä on Piikkiössä sijaitseva arvokas ja poikkeuksellisen hyvin luonnontilaisena säilynyt metsäalue. Tällä hetkellä alue on julkisesti myytävien kohteiden joukossa, jolloin sitä voivat uhata hakkuut.
Lautakunnan esityksen taustalla on Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen aloite Kirkkokedon metsäalueen liittämiseksi Metso-ohjelman suojelualueeksi.
– Kyseinen metsäpalsta on vuosikymmeniä ollut tavallisen talousmetsäkäytön ulkopuolella, ja sille on siten muodostunut merkittäviä luontoarvoja, toteaa Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksen varapuheenjohtaja, metsäasiantuntija Jouni Pusa.