Kaarina vastustaa Lakarin kierrätyspaikkaa

0

Kaarinan kaupunginhallitus asettui vastustamaan Destia Oy:n hanketta ylijäämämaan ja rakennusmateriaalien kierrätyspaikan sijoittamiseksi Kaarinan kaupungin omistamalle Lakarin maankaatopaikalle, joka sijaitsee Hulkkion kylässä, Kellarimäen ja Hiiskanmäen asuinalueiden välissä.
Destia on hakenut Etelä-Suomen aluehallintovirastolta toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa rakentamisessa syntyneiden puhtaiden materiaalien kierrätystoimintaan, joka sijoittuisi Lakarin maankaatopaikan alueelle.
Kaarinan kaupunginhallitus toteaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamassaan lausunnossa, että esitetyn mukainen toiminta ei sovi Lakarin alueelle, koska syntyvä toiminta on asemakaavan vastainen ja aiheuttaa ympäristöhaittoja.