Kevät ja tiepäällytystyöt alkoivat

0
Tammisillassa päällystetään moottoritien ylittävää siltaa loppuviikon ajan.
Tammisillassa päällystetään moottoritien ylittävää siltaa loppuviikon ajan.

Kesän tiepäällystystöiden piti alkaa jo muutama viikko sitten, mutta huonot kelit viivästyttivät V-S ELY-keskuksen mukaan hankkeiden aloituksia. Tänään keskiviikkona se sitten tapahtui näilläkin kulmilla, eli Tammisillassa alkoi muutaman päivän tietyöjakso, jonka aikana vedetään uutta pintaa tielle 2340 välillä Tammisilta – Paimio. Tammisillan risteysillalla katkaistiin liikennettä toiselta ajokaistalta kokonaan, ja liikennettä ohjattiin vuorotellen työmaan ohi. Liikenteellisesti merkittävimmät päällystyskohteet näillä kulmilla ovat tänä vuonna moottoritiellä  Valkojan ja Tammisillan liittymän välinen tieosuus (Turun suuntaan) sekä lyhyitä osuuksia välillä Turku-Tammisilta. Maantielle 181 Sauvo ja Valkoja välille on niinikään luvassa uutta pintaa.
Osa merkittävimmistä kohteista päällystetään yötyönä liikennehaittojen vähentämiseksi. Yötöinä tullaan tänä vuonna tekemään mm.  Tammisillan ja Valkojan liittymän välinen tieosuus.

Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna n. 17,5 M€, josta n. 3,5 M€ on korjausvelkarahaa. Yhteensä päällystysrahaa on n. 3 M€ viime vuotta enemmän. Lisäksi bitumin hinta on pysynyt viime vuoden tasolla. Tänä vuonna voidaankin päällystää hieman viime vuotta enemmän ja joitain kohteita voidaan päällystää paksummalla päällysteellä. Päällystysohjelman pituus tulee olemaan tänä vuonna n. 390 km, mikä on noin 60 km viimevuotista enemmän.
Kevyen liikenteen väyliä päällystetään tänä vuonna n. 10 km. Kohteet valitaan päällystevaurioiden perusteella.
Suurin osa päällystystöiden aikatauluista tarkentuu vasta myöhemmin ja kohteisiin saattaa kesän aikana tulla myös muutoksia.

Lisää tienpidosta videolla: