Paimiossa virisi kiista rakennuslupien myöntäjästä

2

Paimion ympäristölautakunnassa käsitellään torstaina esitystä, jonka mukaan kaikki rakennusluvat myöntäisi jatkossa viranhaltija. Nyt suuremmista hankkeista, kuten esimerkiksi Paimiossa kovaa keskustelua herättäneistä tuulivoimaloiden rakennusluvista päättää ympäristölautakunta. Monissa kunnissa rakennuslupakäsittelyä on keskitetty viranhaltijoille. Toimivallan siirtäminen lautakunnalta viranhaltijoille nostatti viikolla melkoisen kommenttimyrskyn sosiaalisessa mediassa eli facebookin Paimion kuntalaisfoorumilla, kun asiaan liitettiin tuulivoimaloiden rakennuslupa-asiat.
Nykyinen Paimion ympäristölautakunta on tehnyt monta kertaa tuulivoimakielteisiä päätöksiä yhden äänen enemmistöllä. Salon ja Paimion rajalle suunnitellun Huso- Pöylän tuulivoimapuiston kuuden myllyn rakennusluvat ovat esillä samaisessa kokouksessa, jossa toimivallan muutosesitys. Asiat eivät kuitenkaan suoraan kosketa toisiaan, sillä toimivallan siirto koskisi vain tulevia rakennuslupahakemuksia, ei jo vireillä olevia.
Päättää lautakunta sitten mitä vain, viimekädessä toimivallan siirto on valtuuston päätös.
Paimion rakennusjärjestyksessä on nykyisellään rakennuslupia, jotka vaativat lautakunnan ratkaisun, rakennustarkastajan myöntämiä rakennuslupia ja viimeisenä rakennusvalvonnan ilmoitusmenettelyllä meneviä toimenpidelupia. Mahdollista on, että toimenpideilmoituksia ei kaikilta osin jatkossa tarvittaisi lainkaan tai että jotkut nyt rakennuslupaa vaativat asiat siirrettäisiin toimenpideilmoituksen piiriin. Paimiossa lautakunta on tyypillisesti käsitellyt mm. rivi- ja kerrostaloluvat sekä teollisuushalleja koskevat rakennusluvat, vaikka nämä yleensä rakentuvat niitä varten selkeästi kaavoitetuille alueille.
Tuulivoima on herättänyt voimakkaita intohimoja lähes joka puolella, missä hankkeita on toteutettu tai vireillä. Ongelmaksi yleisellä tasolla on nähty, että tuulivoimaa koskeva päätöksenteko nojaa muuhun kuin maankäyttö- ja rakennuslain linjauksiin.

2 KOMMENTIT

  1. “Ongelmaksi yleisellä tasolla on nähty, että tuulivoimaa koskeva päätöksenteko nojaa muuhun kuin maankäyttö- ja rakennuslain linjauksiin.”

    Tuulivoimaa koskeva äätöksenteko nojaa myös ympäristöministeriön ohjeistukseen tuulivoimarakentamisesta sekä valtioneuvoston asetukseen. Miksi tämä olisi ongelma?

  2. Missä muualla kuin Salossa on päätetty tuulivoiman takia siirtää lautakunnan toimivaltaa kaikissa rakennuslupa-asioissa virkamiehelle??

Kommenttien lisääminen on estetty.