Sauvo halajaa uutta päiväkotia

0

Sauvon kunnassa on ryhdytty kaavailemaan päivähoidon tilaratkaisuja uudisrakentamisen näkökulmasta. Toukokuun puolessavälissä järjestetyssä valtuustoseminaarissa linjattiin, että uudisrakentamisen on oltava yhtenä vaihtoehtona, kun ryhmäperhepäivähoidon ja esiopetuksen tilaratkaisuja ryhdytään kunnassa luonnostelemaan.
Sauvon tekninen- ja ympäristölautakunta kartoitti päivähoitotilojen käyttö- ja korjaustarpeita viime viikon kokouksessaan. Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että päivähoidon käyttöön rakennetaan tai rakennutetaan 50–60 lapsen päiväkotitilat vuoden 2018 syksyyn mennessä.
Sauvon kunnanhallitus käsitteli asiaa eilisillan kokouksessaan. Hallituksen päätös ei ollut tiedossa ennen Kunnallislehden painoon menemistä.