Uuden päiväkotitontin kaavoitus alkoi

0

Paimion uusi iso päiväkoti on jälleen askeleen lähempänä toteutumistaan. Ympäristölautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Apilatie 10:n kaavamuutos kuulutetaan vireille. Erikoista tilanteessa on se, että kyseinen tontti kaavoitettiin uudelleen hiljattain, vuonna 2014. Silloin asuinkerrostalojen ja autopaikkojen korttelialue muutettiin liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, ja paikalle yritetiin houkutella Lidliä.
Koska alue on pieni ja päiväkodin rakentamisella on kiire, kaavaprosessissa aiotaan jättää luonnosvaihe väliin ja kaava tuodaan suoraan ehdotuksena nähtäville. Toiveena on, että kaavamuutos tulisi voimaan jo elokuussa.
Kaava-alueen pinta-ala on noin yksi hehtaari. Tontti kuuluu kaupungin omistamalle Paimion Yrityskehitys Oy:lle.
Kaavamuutoksesta on tehty osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä alustava idealuonnos.