Leväseuranta alkoi jo

0

Leväseuranta on alkanut ja jatkuu taas syyskuun loppuun. Lounais-Suomessa sinilevien vakioseuranta koostuu 38 havainnointipaikasta, joista 18 sijaitsee sisävesi- ja 20 merialueilla. Seuranta tuottaa arvokasta tietoa vesistöjen rehevöitymistilanteesta ja sen kehityksestä.
Vakiohavainnoijat arvioivat havaintopaikkojen levätilanteen viikoittain neliportaisella asteikolla (0-3) vedessä näkyvä levän mukaan.  Havainnot Lounais-Suomen levätilanteesta kootaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa. Niiden pohjalta julkaistaan tiedote levätilanteesta joka torstai klo 15 mennessä (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Levätilanne). Lisäksi Suomen Ympäristökeskus (SYKE) julkaisee valtakunnallisen leväkatsauksen torstaisin klo 13 mennessä Levätilannekatsaukset (syke.fi).
Levähavainnot tallennetaan myös Järvi-Meriwiki -palveluun, joka on Suomen Ympäristökeskuksen perustama tietokanta Suomen järvi- ja merialueista (www.jarviwiki.fi). Sinne voivat kirjata havaintojaan myös yksityishenkilöt, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Havainnosta voi myös soittaa numeroon 0295 022 530.