Liito-oravahavainto hakkuualueella

0

liitooravapariskuntaPaimion kaupunki on käynnistämässä harvennusta ja avohakkuuta sisältävät metsänhoitotyöt Kriivarissa Kevolantien ja Mauritzintien välisellä noin 15 hehtaarin suuruisella alueella.  Aluspuustoraivaus on metsässä jo tehty ja metsäkone tulossa muutaman viikon sisällä. Kaupungin teknisen johtajan Markku Kylénin mukaan hakkuut aloitetaan suunnitelmien mukaan.
– Kyllä sen mukaan mennään, miten pitikin, mutta pienin täsmennyksin.
Täsmennyksillä Kylén viittaa tiistaina paikalla pidettyyn katselmukseen, jossa oli mukana muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja Saija Porramo.
– Viime viikolla järjestettiin yhteistyössä Kaarinan kaupungin ja Livian kanssa Tuorlassa tilaisuus, jossa käsiteltiin taajamametsien hoitoa. Tilaisuudessa oli paikalla myös Paimion kunnan virkamiehiä. Maanantaina joku huomasi lehdessä mielipidekirjoituksen Kriivarin metsästä. Näin ollen sovimme katselmuskäynnin, jonka idea oli mennä paikan päälle ja miettiä pehmeämpiä käsittelymenetelmiä.
Katselmuksessa tarkasteltiin alueella tehtyä liito-orava havaintoa.
– Metsästä löytyi liiturin papanapuu. Se rajattiin hakkuiden ulkopuolelle, eli sen ympärille tullaan jättämään muutamia puita. Näin tiukan rajauksen vaarana on kuitenkin, että kun ympäröivä puusto poistetaan, myös pystyyn jätetyt puut katuvat kovalla tuulella, Saija Porramo kertoo.
Hän kokee puiden rajauksesta huolimatta tilanteen olevan silti kinkkinen.
–Pitäisi tehdä tarkempi liito-oravaselvitys, sillä lajin lisääntymis- ja levähdyspaikkojen heikentäminen ja hävittäminen on kielletty. Nyt on epävarmaa, onko kohteella enemmänkin puita, jotka tulisi säästää. Myös ruokamahdollisuudet tulee säilyttää. Ruokailualue pyritäänkin hakkuissa huomioimaan säästämällä läheistä lehtipuustoa.
Liito-oraviin liittyvä luontoarvoselvitys olisi Porramon mukaan pitänyt tehdä jo etukäteen.
– Lähiympäristössä on havaittu liito-oravia ja silloin selvitys on syytä tehdä, jotta asia varmistetaan. Itseänikin harmittaa, että havahduimme asiaan vasta kun aluspuustoa jo raivattiin.
– Olisi hyvä varautua näihin jo hyvissä ajoin, kun metsäsuunnitelmat tehdään. Liito-orava on sellainen, että se vaihtaa välillä elinympäristöään, eikä kaikkina vuosina ole samassa paikassa.

Lue lisää 30.9.2016 lehdestä