Mitä laki sanoo tuulivoimaloiden suojaetäisyyksistä?

4

windmill over a blue skyVarsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntoa tuulivoimaloiden suojaetäisyyksistä on tulkittu kirjavilla tavoilla. Verkkokeskusteluissa Kunnallislehden uutisointia väitettiin räikeän virheelliseksi. Lehti tarkistaa nyt suoraan lausunnon antajalta, miten lainsäädäntö ja ELY suhtautuvat tuulivoimaloiden suojaetäisyyksiin.
Kirsi Kärpijoki, tuulivoimarakentamisen johtava asiantuntija Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, Huson–Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa. Kaavaa käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa, eikä se ole vielä lainvoimainen. Voiko tässä vaiheessa lisätä kaavaan suojaetäisyysvaatimuksia?
– Ei. Jos KHO ei kumoa kaavaa, siihen ei voi lisätä eikä poistaa mitään.
Entä jos KHO hylkää kaavan?
– Silloin ollaan nollatilanteessa. Kunta voi esimerkiksi keskeyttää kaavaprosessin tai korjata kaavaa. Kaavaan ei kuitenkaan voi lisätä tiettyihin vakiomittoihin perustuvia suojaetäisyyksiä. Tällaiset suojaetäisyydet eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia eikä niitä voi käyttää kaavoituksen tukena, vaan etäisyydet tulee selvittää mallinnusten avulla.
Melu- ja välkemallinnusten avulla on käynyt ilmi, että toisinaan tarvitaan jopa kolmen kilometrin etäisyys asutuksen ja tuulivoimaloiden välille, toisinaan vain yhden kilometrin etäisyys riittää. Lue lisää 16.9.2016 lehdestä

4 KOMMENTIT

 1. Yritin hakea maankäyttö ja rakennuslaista mainintaa mallinnuksista, enkä löytänyt. Voisiko joku muu auttaa:

  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a11.2.2011-134

  “Melu- ja välkemallinnusten avulla on käynyt ilmi, että toisinaan tarvitaan jopa kolmen kilometrin etäisyys asutuksen ja tuulivoimaloiden välille, toisinaan vain yhden kilometrin etäisyys riittää.”

  Melu- ja välkemallinnukset tehdään tuulivoimayhtiön tilauksesta konsulteilla ja ne ovat aina tuulivoimayhtiön edun mukaisia. Mallinnuksien ainoa tarkoitus on nimellisesti täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset riittävistä selvityksistä.

  Ilmeisesti myös Kärpijoen mielestä tuulivoimaloista voi olla asukkaille haittaa, jos toisinaan tarvitaan jopa kolme kilometriä suojaetäisyyttä.

 2. Tuulivoimafirman rahoittamassa mallinnuksessa meluviivat kiertelevät asutuksen lähellä perin erikoisella tavalla. Kun sitten sitä melua tulee virheellisen mallinnuksen jälkeen ei kukaan auta. Kirsin lausunnot perustuvat vain lakiin joka on säädetty tuulivoimatoimijoita varten.

 3. Laissa ei puhuta mallinnuksista eikä suojaetäisyyksistä. Kumpaakaan ei siis välttämättä tarvita. Tuulivoimaa koskevat lait ovat täynnä porsaanreikiä, joita tuulivoimayhtiöt käyttävät hyväkseen. Tuulivoimayhtiöitä on mahdoton saadaa lailliseen vastuuseen aiheuttamistaan haitoista.

 4. Kunnilla on kaavoitusmonopoli, joka käy ilmi seuraavasta KHO:n päätöksestä:

  “Muonion kunnanvaltuuston päätöksen lainmukaisuus Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tuulivoiman hyödyntämistä koskevat tavoitteet, maakuntakaavassa kysymyksessä olevalle alueelle osoitettu tuulivoimaloiden alue (tv) tai maankäyttö- ja rakennuslain 51 §:n asemakaavan laatimistarvetta koskevat säännökset eivät ole velvoittaneet Muonion kunnanvaltuustoa hyväksymään Mielmukkavaaran alueelle tietynsisältöistä asemakaavaa. Myöskään edellisessä kohdassa kerrotulla kunnan ja wpd Finland Oy:n välisellä asemakaavoituksen käynnistämistä koskevalla sopimuksella ei ole ollut tällaista vaikutusta valtuuston päätöksentekoon. Muonion kunnanvaltuusto ei siten ole käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa väärin eikä valtuuston päätös ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai ole muutoinkaan lainvastainen. 4. Lopputulos Tämän vuoksi ja kun muutoin otetaan huomioon edellä hallinto-oikeuden päätöksen kohdassa “Päätöksen valmistelu” ilmenevät perustelut sekä korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.”

Kommenttien lisääminen on estetty.