Paimion varhaiskasvatuksesta kiitosta ja nurinaa

0

Paimiossa huhtikuussa toteutetun varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset on seulottu ja koottu yhteen. Vastausten perusteella käy ilmi, että 94 prosenttia kyselyyn vastanneista on varhaiskasvatuspalveluihin joko erittäin tai melko tyytyväisiä.
Koulutuslautakunnan ideoima kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa sähköisesti Digium-kyselynä ja se lähetettiin Paimiossa tuotetun kunnallisen ja yksityisen päivähoidon asiakkaille.
Kysely antoi vanhemmille mahdollisuuden vastata avoimin vastauksin. Siinä selvitettiin esimerkiksi huoltajien mielipiteitä päivähoidon hakuprosesseihin, Wilman käyttöön esiopetuksen tiedonvälityskanavana, sekä yksityisen päivähoidon palvelusetelin toimivuuteen. Positiivisesta kokonaisarviosta huolimatta avoimet vastaukset paljastivat vanhempien huolia ja kehitysideoita.
Vuonna 2014 yksityisen päivähoidon puolella käyttöön otettuun palveluseteliin vanhemmilla oli myös positiivinen suhtautuminen.
– Oli kovasti kiitosta, mutta tuli myös palautteita, joissa kerrottiin, ettei mikään toimi. Siis laidasta laitaan. Tiedottamista toivottiin lisää. Lisäksi tietoa päivähoitopaikoista kaivattiin jo aiemmin syksyllä.
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä 290 huoltajaa. Vastausprosentti vaihteli yksiköittäin noin 20 prosentista 57 prosenttiin.