Piikkiön kirkon urkuihin 400 000 euroa?

0

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on varannut ensi vuoden budjettiinsa Piikkiön kirkon urkujen kunnostamiseen 400 000 euroa. Kaarinan kirkon äänentoistoon varattiin 40 000 euroa.
Talousarvioesityksestä pyydetään nyt lausuntoa seurakunnilta. Lopullisen päätöksen budjetista tekee yhteinen kirkkovaltuusto marraskuussa.
Tilikauden tulokseksi on tulossa neuvoston hyväksymän talousarvion perusteella alijäämää 2,4 miljoonaa euroa. Vuosikate arvioidaan 1,6 miljoonan euron suuruiseksi. Verotuloja arvioidaan tulevan 25 miljoonaa euroa, valtionavustusta 4,2 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuottoja seurakunnat eivät enää saa. Investointeihin käytetään varoja 1,6 miljoonaa euroa.