Sauvon virasto maksaisi 1,2 miljoonaa

0

Sauvon kunnanvaltuusto päätti kesäkuussa tiukan äänestyksen jälkeen palauttaa kunnanviraston toimitilajärjestelyt uudelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Valtuusto ei vielä tuolloin ollut valmis hyväksymään ehdotusta, että kunnanvirastolle hankitaan toimitilat torin varteen rakennettavasta Koy Sauvon Keskustori -nimisestä asuin- ja liiketalosta.
Kesän kuluessa asia on edennyt niin, että toimitilojen hankintakustannus on nyt tiedossa. Rakentajan elokuun lopussa ilmoittama hinta on 1 199 000 euroa. Tällä summalla kunta saisi rakennuksen katutasosta 436 neliön toimitilat ja lisäksi rakennuksen kellarikerroksesta 91 neliömetriä varasto- ja teknistä tilaa.
Myös vastikkeen suuruudesta on saatu arvio. Kiinteistövälittäjän arvion mukaan uuden viraston vastikekustannus olisi noin 1 050 euroa kuukaudessa eli suunnilleen kaksi euroa neliötä kohden.
Sauvon kunnassa on laskeskeltu, että korkotaso vieraalle pääomalle on nyt erittäin matala. Esimerkiksi kertalyhenteisen 10 vuoden bullet-lainan kiinteä korko oli kesäkuussa koululaajennuksen rahoitusta selvitettäessä hieman alle 1,2 prosenttia. Tällaisella lainoituksella kunnanviraston korkokustannus olisi 1 200 euroa kuukaudessa.
Tasaisesti lyhentämällä kuukausittainen lyhennyssumma olisi kymmenen vuoden laina-ajalla noin 10 000 euroa.
Myös erilaisia vuokrausvaihtoehtoja on Sauvon kunnassa selvitetty, ja osa päättäjistä asettuikin keväällä vuokraamisen kannalle.
Kunnanvirastossa hiljattain tehtyjen laskelmien mukaan vuokraaminen olisi kuitenkin melko kallis ratkaisu. Asiaa valmisteltaessa on todettu, että vuokrausvaihtoehdossakin toimitilat pitää rakentaa käyttötarkoitukseen sopivaksi ja että tällaiset kustannukset peritään yleensä vuokralaiselta. Virastossa tiedostetaan myös, että vuokralleantajat haluavat sijoittamalleen pääomalle riittävän tuoton.
Sauvon kunnanhallitus käsitteli kunnanviraston toimitilajärjestelyjä eilen maanantaina. Kunnanhallituksen päätös ei ollut tiedossa Kunnallislehden painoon mennessä.
Kunnanjohtaja Seppo Allénin päätösehdotus oli, että kunnanhallitus esittäisi valtuustolle, että Sauvon kunta hankkii torin varteen rakennettavasta asuin-liiketalosta toimitilat kunnanviraston käyttöön.