Kriivarin metsästä vetoomus

0

Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri on jättänyt Paimion kaupunginjohtajalle, -hallitukselle, -valtuustolle sekä ympäristölautakunnalle vetoomuksen Kriivarin metsää koskien.
Piiri toivoo, että Paimion kaupungin omistamien metsien käsittelyä arvioitaisiin uudelleen ja metsähakkuissa otettaisiin aikalisä, jotta liito-oravatilannetta voitaisiin kartoittaa lisää. Vetoomus muistuttaa, että lajien uhanalaisuuden keskeisiä syitä ovat avohakkuut, maanmuokkaus, yhden puulajin viljely ja kuolleen puun puuttuminen metsistä. Tämän lisäksi piiri toivoo, että kuntalaisten virkistysmahdollisuudet ja metsäluonnon elinvoimaisuus turvattaisiin.