Kriivarissa ei hakata vielä

0

Luontoliitto on hakenut Kriivarin metsähakkuita toimenpidekieltoon syyskuussa Ely-keskukseen lähettämällään anomuksella. Tästä syystä Varsinais-Suomen ELY-keskus lähetti aiheesta viime viikon perjantaina kuulemiskirjeen Paimion kaupungille.
– Kaupunki tekee kuulemisviranhaltijan toimesta kuulemisen, jonka jälkeen Ely tekee päätöksen. Jos Ely katsoo, että jo nyt liito-oravan hyväksi tehdyillä täsmennyksillä töitä voidaan jatkaa, joudumme odottamaan vielä päätöksen valitusaikaa, joka on 13 vuorokautta, ennen kuin metsätyöt etenevät. Työprosessi pitkittyy joka tapauksessa, Paimion kaupungin tekninen johtaja Markku Kylén kertoo.
Markku Kylén kertoo, että kaupungin saama kuulemiskirje on normaali käytäntö, jolla Ely varmistaa, että molempia osapuolia kuullaan.
– Elyn tarkastaja oli tosin paikalla toisessa metsäkatselmuksessa, mutta tämä kuuleminen on nyt virallinen. Kirje toteaa, millä täsmennyksillä hakkuu on tarkoitus suorittaa, Kylén kertoo.
Hän kritisoi Luontoliiton toimintatapaa.
– Luontoliitto olisi voinut toimia toisella tavalla. He hakivat toimenpidekieltoa kuulematta kaupunkia ennen mitenkään. Outoa toimintaa, Kylén sanoo.