Runkopuustoa raivataan talvella Karunassa

0

Ely-keskuksen mukaan Sauvon Karunassa on kasvanut vuosien kuluessa runkopuustoa tielle Tapilantiellä ja Torikka-Maaluntiellä. Puusto muodostaa liikenneturvallisuusriskin onnettomuustilanteessa ja tielle ulottuvat oksat haittaavat suurempien ajoneuvojen kulkua.
Puut poistetaan teiden pelto- ja metsäosuuksilta, mutta pihojen kohdalla oleva hoidettu puusto jätetään rauhaan. Raivaustyön suorittaa yksityinen metsäkoneyrittäjä ja alueurakoitsijana toimiva Destia Oy valvoo työn toteuttamista. Puuston poisto tehdään kokonaisuudessaan ensi talven aikana, mutta työt käynnistyvät vielä tämän vuoden puolella.
Kyseessä on kokeiluhanke, josta haetaan mallia runkopuuston poistotapoihin. Mallin ideana on, että urakoitsija saa puuston raivaamisesta palkkioksi vain raivatun puuston. Aiemmin mallia on kokeiltu yhdessä kohteessa Suomusjärvellä ja siitä saatiin Ely-keskuksen mukaan hyvät kokemukset.
– Hanke on Suomusjärvellä onnistunut hyvin. Raivaustyön suorittaneet saavat puuaineksen palkaksi, joka sittemmin haketetaan ja myydään. Hankkeesta ei ainakaan toistaiseksi ole tullut kustannuksia. Puumäärä on arvioitu ja sen pitäisi mennä yksi yhteen. Myös tien käyttäjiltä on tullut kiitosta ja näkyvyys on heidän mukaansa parantunut, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen aluevastaava Markus Salminen kertoo.
Tuleva hanke tulee olemaan laajuudessaan arviolta noin kymmenen kilometrin tieosuuden laajuinen ja puuta raivataan tien molemmin puolin.