Sauvo-Karunan seurakunnassa työntekijät vähenevät

0

Sauvo-Karunan seurakunnassa 30 vuotta työskennellyt seurakuntamestari Tarmo Toikkanen jää eläkkeelle marraskuun alussa. Eläkkeelle siirtymisen myötä seurakunta vähentää henkilökuntaansa. Kiinteistö- ja kirkonpalvelutehtäviin jää vain yksi henkilö, aiemman kahden sijaan.
Kiinteistöihin liittyviä tehtäviä on tarkoitus hoitaa nykyistä enemmän ostopalveluin, jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten palvelutehtäviä osin vapaaehtoisvoimin, osin tilapäistyövoimalla.