Kartellikorvaus pieneni

0

Helsingin hovioikeus on muuttanut käräjäoikeuden tuomiota ns. asvalttikartelliasiassa. Paimiota tuomio koskee siten, että Paimion kaupungin pitää palauttaa kartellikorvausrahoja Lemminkäiselle noin 78 000 euroa.
Monipolvinen oikeusprosessi on kestänyt vuosia. Helsingin käräjäoikeus katsoi Paimion korvausvaatimuksen osalta vahingon määräksi 20 prosenttia, ei 30.
Paimio tyytyi Helsingin käräjäoikeuden päätökseen, mutta Lemminkäinen valitti käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin hovioikeuteen. Hovioikeus muutti tuomiota niin, että vuosien 1995 ja 1996 korvausvaatimukset hylättiin, “koska Lemminkäisen ei ole näytetty olleen vuosina 1995 ja 1996 osallisena kilpailun rajoituksissa, jotka olisivat koskeneet Paimiota”.
Myös muiden kuntien vaatimukset hylättiin näiltä vuosilta. Hovioikeus otti siis tähän kysymykseen eri kannan kuin korkein hallinto-oikeus ja Helsingin käräjäoikeus.
Helsingin hovioikeus muutti Helsingin käräjäoikeuden tuomiota myös siltä osin, että Paimion kaupungin vahingon määräksi katsottiin 15 % urakkahinnoista, kun käräjäoikeus oli katsonut Paimion vahingon määräksi 20 %. Käytännössä hovioikeus ei tuominnut millekään kunnalle yli 15 %:n korvausta.
Kaupunginhallitus merkitsi tämänviikkoisessa kokouksessaan Helsingin hovioikeuden tuomion tietoonsa saatetuksi ja kävi keskustelun asiasta. Mahdollisesta muutoksenhausta päätetään kaupunginhallituksessa 7.12.2016. Muutosta Helsingin hovioikeuden tuomioon saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.12.2016.