Sairaanhoitopiirin taloudessa valoa

0

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus päätti, että kuluvana vuonna tavoitellaan 3,3 miljoonan euron ylijäämäistä tulosta. Talouden vakauttamisohjelmassa jäsenkuntien maksuosuuksien keskimääräiseksi vuosikasvuksi vuosina 2012–2021 on sovittu enintään 3,8 prosenttia. Samalla myös investointeja sopeutetaan velkaantumisen hallitsemiseksi ja taseen tervehdyttämiseksi.
Hallituksen talousarvioesityksessä vuodelle 2017 jäsenkuntalaskutus kasvaa 0,9 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Toimintakulut ovat 681,2 miljoonaa ja investointimenot 47,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 talousarvion tulostavoitteena on 5,6 miljoonan euron ylijäämä.