Samaa mieltä tableteista

0
Kaarinan tablet-hanketta on ylistetty useita vuosia, ja nyt oli vastareaktion vuoro. Oppilaiden vanhemmat, OAJ, osa luottamusmiehistä ja nuoriso itse ovat esittäneet näkyvää moitetta tabletteja kohtaan.
Kaikilta osin kritiikki ei ole perusteltua. Käyttötutkimusten perusteella 70–80% opettajista, oppilaista ja vanhemmista on ollut tyytyväisiä tablettien käyttöön opetuksessa Kaarinassa. Tämänhetkistä kohua voikin vähätellä toteamalla, että kritiikissä on kyse lähinnä äänekkäästä vähemmistöstä ja yksittäistapauksista.
Toisaalta alakoululaisten tablet-opetuksesta ei ole vielä tehty yksityiskohtaisia kyselytutkimuksia. Ei ole myöskään syytä kiistää oppilaiden kertomuksia siitä, miten absurdeja ja turhauttavia hetkiä tablettien kanssa on tullut eteen. Lisäksi jokin perustava infokatkos Kaarinassa on täytynyt olla, jos tabletteja ei missään tapauksessa tulisi jättää ainoaksi opetusmateriaaliksi mutta silti osa kouluista on näin tehnyt.
Selasin Kaarinan tablet-hankkeesta tehtyä tuoretta kirjaa Opetuksen digitalisaatio, uudet oppimisympäristöt ja uusi pedagogiikka. Silmiini osui kohta, jonka mukaan opettajat kokevat olevansa yksin: heillä ei ole tuntumaa siihen, miten toisissa luokissa käytetään tabletteja. Keskeisin osa työpaikkojen hiljaisesta tiedosta liittyy siihen, miten ratkaista yllättävät ongelmatilanteet, joten opettajantyön yksinäisyyden vuoksi on luonnollista, että kaikille ei ole kehittynyt tapoja keksiä oppitunneille hedelmällistä tekemistä silloin, kun pädit pettävät. Tämän hiljaisen tietotaidon jakaminen olisikin tärkeä kehityskohde tablet-hankkeelle.
Leimallisinta – ja hämmentävintä – tablet-kohussa on, että sekä vastustajat että puolustajat ovat samaa mieltä. Kukaan ei halua poistaa tabletteja kokonaan opetustyöstä, sähköiset sisällöt ovat kaikkien mielestä vielä raakileita ja tablettien tukena pitäisi olla muuta oppimateriaalia. Miksi näin äänekäs kohu on siis päässyt syntymään?
Onko kyse siitä, että osa mukanaolijoista ei ole tullut tähän mennessä tarpeeksi kuulluiksi? Ajettiinko tabletit Kaarinassa liian nopeasti sisään kouluihin, joissa ei ollut tehty riittävää, hiljaista tietoa levittävää pohjatyötä? Vai onko kyse jo kuntavaalien vaalityöstä?