Teininkiin ei näyttäisi tulevan tuulivoimapuistoa

0

Sauvon Teininkiin ei tule tuulivoimapuistoa, mikäli Turun hallinto-oikeuden päätös asiassa jää lopulliseksi. Sauvon kunnanvaltuusto hylkäsi viime kesäkuussa Steningen kartanon maille kaavaillun tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen, ja Steningen kartanon omistaja Johan Söderberg vaati Turun hallinto-oikeutta kumoamaan valtuuston päätöksen, koska sille ei hänen mielestään ollut laillista perustetta.Turun hallinto-oikeus katsoi kuitenkin 21.11. tekemässään ratkaisussa, että päätös ei ollut lainvastainen vaan kunta päättää yleiskaavan hyväksymisestä itsehallintonsa nojalla.
Söderbergillä on mahdollisuus vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Lue lisää Kunnallislehdestä 25.11.2016!