Jouluapulaisiakin koskevat työelämän pelisäännöt

0

Joulun kiireapulaisiksi määräajaksi palkattujen yleensä nuorten kausityöntekijöiden työsuhteen ehtoja koskevat normaalit työehdot aivan kuten vakinaisia työntekijöitäkin. Työlainsäädäntöä ja sovellettavaa työehtosopimusta on noudatettava.
Työsopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti, vaikka suullinenkin on pätevä. 15-vuotias ja sitä vanhempi voi tehdä työsopimuksen itse. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen allekirjoittaa huoltaja tai nuori itse huoltajan suostumuksella. Työsopimus kannattaa laatia kahtena kappaleena, toinen työntekijälle, toinen työnantajalle. Työsopimuksesta on käytävä ilmi ainakin palkan määrä, työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste sekä sovellettava työehtosopimus.
Määräaikainen kausityö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman irtisanomisaikaa. Työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä työsuhteen päättyessä työtodistus.
Jos töissä on jostain syystä ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla. Jos asia ei työpaikalla selviä, voi kääntyä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puoleen. Työsuojeluviranomaiset antavat neuvoja ja ohjeita niin työntekijöille kuin työnantajillekin.