Kaarina valittaa jätteiden perusmaksusta oikeuteen

0

Kaarinan kaupunginhallitus päätti tehdä Turun hallinto-oikeudelle valituksen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä ottaa perusmaksu käyttöön Lounais-Suomen Jätehuollon alueella.

Kaarina perustelee, että jätelain mukaan jätemaksujen on kannustettava jätteen määrän vähentämiseen. Kuntalaisen tulee myös pystyä vaikuttamaan jätemaksunsa suuruuteen ehkäisemällä jätteen syntyä ja lajittelemalla. Perusmaksu ei ole tämän lain mukainen.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta halusi asiakkaiden jätteiden kokonaiskustannusten pysyvän ennallaan ja alensi siksi sekajätteen hintaa ottaessaan perusmaksut käyttöön. Kaarinassa osa kiinteistöistä on kuitenkin valinnut yksityisen, sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen, jonka hinta ei muutoksen myötä alene, joten asukkaiden kokonaisjätemaksut nousevat. Lue lisää 23.12.2016 lehdestä