Maahanmuuttajien kuluja ei listata erikseen

0

Paimiolainen valtuutettu Jarmo Toivonen (PS) teki marraskuussa aloitteen, että kaupunki kirjaa erikseen merkille maahanmuuttajien kaupungille aiheuttamia kuluja ja vastaavasti myös avustukset, joita maahanmuuttajien kotiuttamisen vuoksi kuntaan maksetaan. Toivonen halusi, että seurantaa tehdään, jotta “kokonaistilanne” voidaan hallita.
Kaupunginhallituksessa kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään käydyn keskustelun perusteella. Aloitteen johdosta ei ryhdytä toimenpiteisiin ja se todetaan loppuunkäsitellyksi. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti muutetun esityksen.