T3-sairaalan betoniongelmat puretaan

0

TURKU Turun yliopistollisen keskussairaalaan T3-sairaalatyömaan betonisten tukirakenteiden purku alkaa maanantaina 2. tammikuuta. Purkutyöt muuttavat työmaan lähialueen liikennejärjestelyjä. T3-sairaalan valmistuminen myöhästyy kymmenisen kuukautta ja siirtyy loppukesään 2021.
Tukirakenteiden betoninäytteistä tehdyt tutkimukset osoittavat 27.12.2016 annetun lausunnon mukaan, että tukirakenteiden betonin lopullinen lujuus jää vaatimusten alapuolelle. Lujuuden alituksen taustalla ovat betonin liian pieni tiheys ja liian suuri ilmamäärä. Työvirhettä ei pidetä tässä vaiheessa ongelman todennäköisenä syynä. Ongelmat liittyvät todennäköisesti Ruduksen toimittamaan valmisbetoniin.
Betonin lujuusongelman selvitystä jatketaan edelleen ja loppuraportin arvioidaan valmistuvan helmikuussa 2017. Loppuraportissa arvioidaan tarkemmin betonin lujuusongelmaan johtaneita syitä.
T3-hankkeen projektijohtaja Timo Seppälän mukaan tutkimusten tulokset vahvistavat, että tehdyt antura- ja seinärakenteet on purettava ja rakennettava uudelleen.
Purkutyö ja uudelleenrakentaminen vaikuttavat Helsinginkadun liikennejärjestelyihin. Jatkossa Helsinginkadulla Turun suuntaan ajavilta poistuu toinen kaista ja työmaan kohdalla on yksi neljä metriä leveä kaista Helsingin suuntaan ja toinen yhtä leveä kaista Turun suuntaan.  Muutos toteutetaan loppiaisena 6.1 – 8.1.2017 ja järjestely kestää toukokuuhun 2017 saakka.

Kartassa näkyy työskentelyalueet ja kaistoitus.

Lue lisää 3.1.2017 lehdestä