Kaarina taas keulilla

0

Kaarina sai jo viidettä vuotta peräkkäin parhaimman yleisarvosanan kuntien imago-tutkimuksessa. Siinä  yritysten toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta kysyttiin Kuntien imago -tutkimuksessa yleisarvosanaa kunnista, joissa heillä on toimintaa.  Kaarinaa ollaan myös valmiita suosittelemaan toiselle yritykselle toimipaikaksi. Kaarinalla ovat myös imagotekijät kunnossa. Kun tarkastellaan kaikkia yhtätoista kysyttyä imagotekijää yhdessä, Kaarina sijoittuu toiselle sijalle Seinäjoen noustessa ykköseksi. Kaarinan perässä tulevat Vaasa, Joensuu, Oulu ja Rauma.
Kuntien imago -tutkimuksessa on mukana Suomen 36 suurinta kaupunkia ja kuntaa. Tutkimus koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kysytään kunnan omilta toimitusjohtajilta ja talousjohtajilta kokemukseen perustuvaa tietoa kunnan asioista. Toisessa osiossa vastaajat voivat itse valita kunnat, joita arvioivat mielikuvien perusteella.