Kaarinakin valittaa asfalttirahoista

0

Kaarinan kaupunki hakee Paimion kaupungin tavoin korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Helsingin hovioikeuden asfalttikartellipäätöksen johdosta. Valituslupaa hakeneet kunnat ovat valmistelleet keskenään yhteistyössä valituslupahakemuksen, jonka myötä halutaan ensisijaisesti palauttaa käräjäoikeuden päätös asiassa.
Kaarina hakee valituslupaa muun muassa siksi, että hovioikeuden päätöksessä katsotaan olevan Kaarinan osalta selkeä tekninen virhe. Kaarinan mielestä hovioikeus on tulkinnut yhden sopimuksen osalta vanhenemiskysymystä väärin ja huomioinut kolmen vuoden sopimuksesta korvausperusteeksi vain yhden vuoden.
Hovioikeus alensi viime syksynä tuntuvasti niitä korvauksia, jotka käräjäoikeus oli aikaisemmin määrännyt kartelliin osallistuneiden asfalttialan yritysten maksettaviksi.