Kaarinan Auvaisbergiin uusi iso pientaloalue

0

Kaarinan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kaarinan kaupungin sekä Mikko ja Matti Vaisteen kesken solmitaan maankäyttösopimus koskien Auvaisbergin kylässä sijaitsevaa Auvaisbergin metsä -nimistä tilaa. Sopimusalueen pinta-ala on noin 12,8 hehtaaria.
Kyse on merkittävästä maankäyttösopimuksesta, sillä Vaisteiden omistamalle maa-alueelle ja siihen rajoittuvalle Kaarinan kaupungin omistamalle maalle on tarkoitus asemakaavoittaa laaja erillispientalojen korttelialue.
Maankäyttösopimukseen sisältyy sopimuskorvaus liittyen alueelle rakennettavan katuvalaistuksen ja kestopäällysteisen katuverkon toteuttamiseen.
Mikäli sopimus solmitaan suunnitelmien mukaisesti, osallistuvat maanomistajat alueelle rakennettavien katujen ja kevyen liikenteen väylien rakentamiskustannuksiin 484 000 euron suuruisella rahasummalla ja lisäksi leikkipuiston rakentamiskustannuksiin 31 000 eurolla. Summat on sidottu indeksiin.