Luontoliitto valitti Kriivarin hakkuista

0

Varsinais-Suomen Luontoliitto on tehnyt Turun hallinto-oikeudelle valituksen koskien Ely-keskuksen kaupungille antamaa lupaa metsähakkuisiin liito-oravan esiintymisalueella Kriivarissa. Paimion kaupunki joutuu hakkuiden suhteen siis odottamaan hallinto-oikeuden päätöstä.
Luontoliiton mielestä Ely ei teettänyt alueella riittäviä selvityksiä liito-oravan esiintymisestä. Elylle riitti, että muutamat puut rajattiin hakkuiden ulkopuolelle, mutta se ei ollut riittävä suojelun taso Luontoliitolle. Sen mielestä tehty katselmus oli riittämätön ja toteutettu väärään vuodenaikaan.