Ovaalin muotoinen kerrostalo Kairankulman tilalle?

0

Kaavaluonnos Kairankulmasta eli Paimion liikennevaloristeyksen pohjoispuolisesta kulmauksesta on valmis, ja se asetettiin nähtäville.
Kulmaus aiotaan muuttaa liike- ja toimistotilojen korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi, josta saa olla liiketilaa vain 20 % kerrosneliömetreistä.
Suunnittelualueesta on laadittu myös useita maankäyttöluonnoksia. Erikoisimmassa luonnoksessa tonteille on tulossa Alvar Aallon Paimion parantolan innoittamia, ovaalin muotoisia kerrostaloja. Lue lisää 10.2.2017 lehdestä