Esperi- case ekan kerran lautakunnassa

0

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tiistaina ensimmäistä kertaa tutustua Paimiossa runsaasti keskustelua herättäneeseen ja vireilläolevaan vanhainkodin kauppaan. Lautakuntaa informoitiin liikkeenluovutuksen tapaan tehtävästä kaupasta, jossa kaupunki myisi Esperi Care Oy:lle nykyisen vanhainkodin ja hoivakoti Jokilaakson sekä Askalan alueella olevan tontin. Kaupungin vanhainkotitoiminta siirtyisi Esperille, joka yrityksenä sitoutuisi rakentamaan Paimion Askalaan uuden 60-paikkaisen hoivakiinteistön. Nykyinen kaupungin henkilöstö siirtyisi Esperin palvelukseen liikkeen luovutuksen mukaisesti.
Sopimusluonnokset ovat vielä keskeneräisiä, eikä niistä kerrota julkisuuteen. Asiaa on käsitelty valtuustoseminaareissa Paimiossa lokakuussa ja nyt helmikuussa ja henkilöstön yhteistyöneuvottelut on aloitettu helmikuun alussa. Kaupungin ja Esperin sopimuksen voimaantuloaika riippuu kaupungin päätöksentekoaikataulusta, mutta sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Sirkku Pöyhösen mukaan tavoitteena on, että päätökset asiassa tehdään vielä ennen kuluvan valtuustokauden päättymistä.
Sopimusluonnoksia tarkastellut lautakunta kävi asiasta keskustelua, ja merkitsi neuvottelut tiedokseen.