Opettajille töitä?

0

Sivistyspalvelut hakee kaupunginhallitukselta lupaa täyttää perusopetuksessa kaksi vakituista luokanopettajan virkaa. Kelpoisuusvaatimukseksi esitetään  kaksoiskelpoisuus, eli luokanopettajan pitää pystyä toimimaan myös englannin aineenopettajana.
Kaupungin koulutoimessa on tarve myös kahdelle toistaiseksi palkattavalle erityisopettajalle ja yhdelle määräaikaiselle luokanopettajalle ensi lukuvuonna. Paikkojen aukijulistamiseen on saatava kaupunginhallituksen lupa.