Väitös: Raha on parisuhteen koetinkivi

0

Raha on yksi yleisimmistä ja haastavimmista konfliktin aiheuttajista parisuhteessa, kertoo Piikkiöstä kotoisin oleva VTM Anniina Kaittila väitöskirjassaan.

Kansainvälisessä vertailussa suomalaiset ovat eri mieltä rahasta selvästi useammin kuin eurooppalaiset keskimäärin.

Kaittila jakaa rahakonfliktit tutkimuksessaan neljään luokkaan. Lievimmillään kyse on arkisista erimielisyyksistä. Ne ovat yksittäisiä, neuvottelunomaisia tilanteita, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia parisuhdetyytyväisyyteen.

Anniina Kaittila

Toisissa suhteissa raha aiheuttaa tunteita kuumentavia riitoja, joissa sama aihe toistuu konfliktista toiseen, ja joiden ratkaisu koetaan haastavaksi. Rahakonfliktit voivat kärjistyä siinä määrin, että konfliktin ei nähdä enää liittyvän tiettyyn asiaan, vaan se määrittelee yleisemminkin parisuhteen vuorovaikutusta. Tällaiset tilanteet sisältävät toistuvaa vihamielistä vuorovaikutusta parisuhteessa, ja niissä korostuvat kokemukset loukatuksi tulemisesta sekä vallan epätasapainosta puolisoiden välillä.

– Rahakonfliktien äärimmäinen muoto on taloudellinen väkivalta. Tällöin kyse ei enää ole pariskunnan riitelystä, vaan suhteen toisen osapuolen, väkivallan tekijän, valinnasta vahingoittaa kumppaniaan rahan avulla. Taloudellinen väkivalta voi ilmetä työssäkäynnin rajoittamisena ja häirintänä, rahaan liittyvänä kontrollointina ja taloudellisena hyväksikäyttönä, Anniina Kaittila kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa todetaan taloudellisen väkivallan voivan jatkua myös eron jälkeen.

Rahakonfliktien syitä voivat olla rahan puute tai erilaiset kulutusasenteet. Toisaalta rahakonfliktien taustalla vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten aiemmat elämänkokemukset tai kokemus epäoikeudenmukaisesta työnjaosta arjessa. Taloudellisen väkivallan syitä ovat yksilön halu kontrolloida ja vahingoittaa kumppaniaan, riippuvuusongelmat sekä taloudellisen hyödyn tavoittelu.

VTM Anniina Kaittilan  väitöskirjan Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta tarkastetaan Turun yliopistossa lauantaina 8.4.

Kaittila on syntynyt vuonna 1983. Hän on kirjoittanut ylioppilaaksi Toivonlinnan yhteiskoulussa Piikkiössä vuonna 2002. Kaittila työskentelee yliopisto-opettajana Turun yliopistossa ja sosiaalityöntekijänä Paraisten kaupungin Perheyksikössä.