Esperi-kauppa jäi tekemättä keskiviikon valtuustossa

0

Paimion kaupunginvaltuuston oli määrä sinetöidä viime keskiviikkona Paimion kaupungin ja Esperi Care Oy:n välinen laaja yhteistyö koskien vanhusten tehostettua palveluasumista. Kyse on merkittävistä ja kauaskantoisista asioista: kaupungin omistuksessa olevien vanhainkodin, hoivakodin ja rakentamattoman tontin myymisestä Esperille, uuden 60-paikkaisen hoivakiinteistön rakentamisesta Paimioon sekä vanhustenhuollon henkilöstön siirtymisestä vanhoina työntekijöinä kaupungilta Esperille.
Paljon piti siis keskiviikkona tapahtua, mutta mitään ei kuitenkaan tapahtunut. Asiakokonaisuus palautettiin kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi, johtuen Turun kaupungin puitesopimuskilpailutukseen liittyvistä hankintaoikaisupyynnöistä. Seudullinen kilpailutus – johon Paimiokin on sitoutunut – on oikaisupyynnöistä johtuen yhä keskeneräinen, joten tilaa Paimion tai minkään muunkaan sopimuskunnan sooloilulle ei ole.
Paimion kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jarkko Kallio, eikö Esperi-sopimusta valmisteltaessa ollut tiedossa, että seudullinen kilpailutus, johon Paimiokin on sitoutunut ja joka määrittää kuntien hoiva-alan yrityksiltä ostamien palvelujen hintatason, on yhä kesken?
– Koska tieto näistä oikaisupyynnöistä tuli meille päättäjille yllätyksenä, niin voidaan kyllä sanoa, ettei asiaa ollut riittävästi selvitetty. Korostan kuitenkin, että Paimion ja Esperi Caren väliseen sopimukseen ei sinänsä sisälly mitään ongelmallista, eikä hankkeelle suinkaan olla lyömässä jarruja.
– Selvitämme nyt Esperin kanssa asiat perinpohjin – etenkin juridisten seikkojen osalta – ja pyrimme saamaan yhteistyöhön liittyvän sopimuksen mahdollisimman pian uudelleen kaupunginvaltuuston esityslistalle, Kallio toteaa.

Lue lisää 28.4.2017  lehdestä