Paimiolaispäättäjät osallistuvat useimpiin kokouksiin

0
Suurin osa paimiolaisvaltuutetuista osallistuu tiiviisti valtuustotyöskentelyyn: viime vuonna ainoastaan 6% luottamusmiehistä jätti yli puolet valtuuston kokouksista väliin.
Paimion kaupunginhallituksen ja ympäristölautakunnan jäsenistä kukaan ei viime vuonna jättänyt yli puolta kokouksista väliin. Sosiaali- ja terveyslautakunta voisi ylpeillä samassa sarjassa, ellei yksi jäsenistä olisi ollut kokonaan poissa.
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa sekä teknisessä lautakunnassa oli enemmän katoa. 22% eli viidesosa jäsenistä oli poissa yli puolessa kokouksista.
Koulutuslautakunnan tilanne on erikoinen: vähän osallistuneita on runsaasti lautakunnan kokoon suhteutettuna, ja heidän joukostaan löytyvät sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja. Toisaalta vain yksi jäsenistä (11%) oli osallistunut puoleen tai alle kokouksista.
Innokkaimmat kokouksissa juoksijat ja kokouksia väistelevät ovat pääsääntöisesti pysyneet samoina henkilöinä: lähes samat nimet päätyivät sekä vuonna 2016 että 2015 eniten, usein tai vähiten osallistuneiden joukkoon.