Perusteluja roskakoriin?

1

Paimio muotoili tällä viikolla lausuntonsa siitä, halutaanko kaupungin jätteenkuljetus hoitaa jatkossa yritys- vai kuntavetoisesti. Paimion ja monen muun Turun seudun kunnan viesti on selvä: nykyisellä, yritysvetoisella mallilla halutaan jatkaa.

Ikävä kyllä KHO on jo ollut eri mieltä asiassa ja linjannut, että asukkaat voivat solmia sopimukset suoraan jätekuljetusyritysten kanssa vain hyvin perustelluista syistä. Paimion kaupunginhallitus esittelikin useita perusteluja, mutta ainakaan toimittajan silmin sen enempää Paimion päättäjät kuin jätekuljetusalan valtakunnallinen yhdistys eivät ole vielä antaneet sellaista perustelua, joka saisi KHO:n pyörtämään aiemman päätöksensä ja sallimaan Turun seudulle yritysvetoisen roskarallin.

Argumentteja yritysvetoisen järjestelmän puolesta on esitetty vuolaasti ja paljon, painavia ja erinomaisia syitä. Niillä on riski päätyä uudessa KHO:n käsittelyssä roskakoriin, sillä ne on laadittu ennen kaikkea oman vaihtoehdon hyvien puolien esittelemiseksi, ilman täyttä vuorovaikutusta KHO:n aiemman päätöksen kanssa. Paimion lausunnossa ei viitata esimerkiksi siihen, että KHO:n mukaan jätekuljetusjärjestelmän tulee tukea jätehuollon alueellista kehittämistä.

Ohipuhuva perusteleminen ei ole jätekuljetuskiistassa ensimmäinen laatuaan. Tavan takaa Paimiossa, Sauvossa ja Kaarinassa on otettu oikeuden tai muun korkeamman instanssin ratkaisut järkyttyneinä vastaan, oli sitten kyseessä tuulivoimarakentaminen, asuntotonttien kaavoittaminen tai viemäriosuuskunnat: miksi hyvä asia X ei mennytkään läpi / miksi sallitaan paha asia Y?

On eri asia perustella jotakin asiaa yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin antaa lausuntoja ja päätöksiä osana oikeusvaikutteista hallintoketjua. Pienikin seikka voi kaataa hyvän asian, joten pienetkin seikat on täytettävä selvästi. Ei riitä, että perustelujen määrä moninkertaistetaan ja että oma usko niihin on vahva.

1 KOMMENTTI

  1. Great respect Kuntsari ja Maria Kesti pääkirjoituksesta, jossa asiat olivat faktoja. En ole ennen näin uppiniskaista päätöksentekoa nähnyt 45v kunta-asioita seurattuani: KHO = Korkein Hallinto Oikeus on jo kerran valituksien johdosta päättänyt, että Paimion ratkaisu on laiton. Silti yritetään tehdä sama päätös uudestaan esittämättä mitään oikeudellisessa mielessä uutta (mielipiteet oikein/väärin hyvä/huono eivät auta).

Kommenttien lisääminen on estetty.