Vielä ehtii hakea kesätyötukea

0

Aiempien vuosien tapaan kaupunki myöntää yrityksille kesätyöllistämistukea paimiolaisten n. 16-20 -vuotiaiden nuorten sekä tänä keväänä ammattiin valmistuvien alle 25 -vuotiaiden paimiolaisten nuorten kesätyöllistämisen tueksi. Työllistävän yrityksen ei tarvitse olla paimiolainen, vaan vain nuoren.
Tukea haetaan ennakkoon 16.4.2017 mennessä. Kesätyöllistämistukea ei myönnetä, jos työnantaja saa muuta työllistämistukea. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun työnantaja on toimittanut todistuksen palkanmaksusta, ja viimeistään 31.10.2017 mennessä.
Tarkemmat tiedot tukien myöntämisestä löytyvät sähköiseltä hakulomakkeelta kaupungin internetsivuilta www.paimio.fi Ajankohtaista ja Kuulutukset -palstoilta.