Kausela-Kirismäki väli nelikaistaistuu

0

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laatimisen Turun kehätien parantamisesta välillä Kausela–Kirismäki. Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.
Tiesuunnitelmassa osuus Kausela-Kirismäki suunnitellaan noin kahdeksan kilometrin matkalta nelikaistaiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena on poistaa osuudelta tasoliittymät ja korvata ne eritasoliittymillä ja rinnakkaisyhteyksillä sekä toteuttaa tarvittavat meluntorjuntatoimenpiteet.
Tiesuunnitelman lähtökohtana toimii vuonna 2010 valmistunut yleissuunnitelma. Siihen sisältyneitä Kaarinantien kääntöä ja Avantin eritasoliittymää ei kuitenkaan toteuteta.
Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla intressiryhmillä ja hankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun. Palautetta voi antaa koko suunnittelun ajan. Alueen asukkaille ja muille kiinnostuneille tahoille järjestetään kesällä ja syksyllä 2017 työpajat, joissa kerätään tietoa ja näkemyksiä suunnittelussa hyödynnettäväksi. Myöhemmin internetsivun kautta pääsee tutustumaan suunnitelmakarttoihin ja muuhun aineistoon sekä antamaan palautetta niistä.