Voiko Littoistenjärven ihmeen tehdä omalle mökkijärvelle?

0

Littoistenjärven kemikaaleilla luotu kirkas vesi on herättänyt ihastusta ympäri Suomen. Pahoista sinileväongelmista kärsineen järven ihmeeseen tarvittiin 160 tonnia polyalumiinikloridia 40 tunnin aikana. Nyt järvi loistaa turkoosina auringonpaisteessa.

Voiko saman käsittelyn tehdä myös omalle mökkijärvelle?
– Polyalumiinikloridikäsittely ei ole helppo ratkaisu. Ensin kehottaisin käyttämään muut keinot, kuten laittamaan kaikki kuormituslähteet kuriin. Lisäksi pitää tietysti selvittää, johtuuko järven rehevöityminen fosforista. Se on kyllä yleisin rehevöitymisen syy. Periaatteessa käsittelyn voi tehdä mökkijärvelle, sanoo Littoistenjärven projektin suunnittelupäällikkö Milja Vepsäläinen Vahanen Environment Oy:ltä.
– Järven rehevöityminen ja sen aiheuttajat on saatava hallintaan ennen kuin polyalumiinikloridista on apua. Kemikaalikunnostus ei sovellu läheskään kaikkialle, kertoo Varsinais-Suomen Ely-keskuksen vesitalousasiantuntija Ari Sallmén.

Onko kemikaalikäsittelystä tullut kyselyjä Littoistenjärven kunnostuksen jälkeen?
– On tullut kyselyjä. Ne ovat olleet varteenotettavilta tahoilta, kuten maanomistajilta tai vesihoitokuntien edustajilta. Yksittäinen mökkeilijä ei voi yksinään toteuttaa tätä asiaa, kertoo Milja Vepsäläinen.
– Tämä asia on lähtenyt selvästi vyörymään ja ihmiset ovat todella kiinnostuneita. En voi sanoa, että kyselyjä olisi tullut kymmeniä, mutta ne ovat varteenotettavilta tahoilta. Kyselyjä on tullut ympäri Etelä-Suomea, jatkaa Vepsäläinen.
– Ihmeellistä kyllä, mutta meille ei ole tullut kyselyjä. Uskon, että kemikaalikunnostus kyllä yleistyy Littoistenjärven saaman julkisuuden takia. Ely-keskuksesta saa tietoja ainakin joistakin alueen järvistä ja niiden kunnosta, sanoo Ari Sallmén.

Littoistenjärven kunnostus maksoi tänä vuonna noin 200 000 euroa Liedon ja Kaarinan kunnille. Summa jakautui tasan kuntien kesken. Lisäksi rahoitusta tuli ympäristöministeriöltä. Kuinka paljon käsittely maksaisi pieneen mökkijärveen?
– Pieneen järveen käsittely ei ole niin kallis, puhutaan ehkä tuhansista euroista. Kuluja tulee esimerkiksi lupaprosesseista, lisäksi täytyy selvittää mikä on oikea annostus kyseiseen järveen. Moni kunta edellyttää myös ympäristölupahakemuksen. Asiantuntija-apua tarvitaan todennäköisesti jossain kohtaa prosessia, arvioi Vepsäläinen.

Mitä muita keinoja on hoitaa rehevöitynyttä mökkijärveä?
– Talviajan pumpuilla voi estää esimerkiksi talviajan happikatoa. Ulkoiset kuormituslähteet kannattaa laittaa kuriin, pelloille suojakaistoja ja laskeutusaltaita laskuojiin. Hoitokalastuksesta voi myös olla apua, sanoo Milja Vepsäläinen.