Mitä mieltä Sauvon kehittämisestä?

0

Sauvossa kerätään kuntalaisten sekä kesäasukkaiden mielipiteitä paikallisista asioista kunnan nettisivuilla avautuneen kuntalaiskyselyn avulla. Lisäksi samaan kyselyyn voi vastata paperisessa muodossa Sauvon elopäivillä 29.7. Nettikysely on avoinna elokuun loppuun saakka.
Kuntalaiskysely liittyy Sauvon kuntastrategiaan, joka uusitaan vuonna 2025. Edellinen kuntastrategia on toteutettu vuonna 2015.
Asukkaiden mielipiteet otetaan huomioon uudessa kuntastrategiassa.
– Strategiatyö alkaa 11. syyskuuta järjestettävässä valtuustoseminaarissa. Siellä mahdollisesti käymme sitten jo läpi näitä vastauksiakin. Tämä on mukava mahdollisuus asukkaiden päästä kertomaan mielipiteensä, tässä muodossa meillä ei aiemmin tällaisia kyselyitä ole ollut, kunnanjohtaja Seppo Allén kertoo.
Kuntalaiskyselyssä kysellään muun muassa seikkoja, mihin erityisesti tulisi kunnassa panostaa vaihtoehtoina esimerkiksi päivähoitoa, työttömyyden vähentämistä tai maankäytön suunnittelemista. Mielipiteitä kaivataan myös siihen, miten Sauvo lisää asukkaiden hyvinvointia sekä elinvoimaisuuttaan tai miten asukas haluaisi itse olla vaikuttamassa elinympäristönsä asioihin. Entäpä mikä on parasta Sauvossa?