Kaarinaan runsaasti valtuustoaloitteita

0

Kaarinan vasemmistoliitto esittää viime maanantaina jättämässään valtuustoaloitteessa, että kaupungin alueen suurempien teiden katuvalaistusta parannettaisiin tai lisättäisiin ilta- ja yöaikaan. Ryhmän mukaan liikkuminen on haastavaa ilta-aikaan, kun katuvalaistuksessa säästetään. Hämärä voi myös lisätä kuntalaisten turvattomuuden oloa.
Valtuustoryhmä esittää toisessa aloitteessaan, että koululaisten iltapäiväkerhotoiminta koskisi myös aamuja ja toisen luokan oppilaita. Kyseisen käytännön kerrotaan olevan käytössä esimerkiksi Turussa.
Vihreä valtuustoryhmä puolestaan esittää, että kaupunginhallitus toisi valtuustolle selvityksen sivistyspalveluiden perusopetuksen määrärahoista ja muista toiminnoista tilinpäätöksiin perustuen, vuodesta 2013 alkaen. Samoin tältä vuodelta kaivataan tietoa määrärahoista, erityisen tuen oppilasmääristä, kerhotuntien ja tukiopetuksen tuntimääristä, ryhmäkoista, kouluruoan hinnasta, oppikirjamäärärahasta sekä oppilas- ja digikustannuksista. Valtuustoryhmä kertoo, että tarkoituksena on saada kokonaiskuva kehityksestä ja nykytilanteesta.
Lisäksi valtuustoryhmä edellyttää, että kaupunginhallitus ryhtyy välittömiin toimiin kirjallisten lausuntojen hankkimiseksi Hovirinnan, Piispanlähteen ja Valkeavuoren koulujen terveydellisistä edellytyksistä toimia opetustiloina ja työpaikkana. Lausunnot halutaan niin ympäristöterveydenhuollolta, työterveydeltä, työsuojelusta kuin kouluterveydenhoidolta. Tämän lisäksi kaupungin tulee saattaa julkiset lausunnot kaupunkilaisten ja työntekijöiden tietoon välittömästi ja ryhtyä niiden vaatimiin toimiin.
Vihreät esittää myös Hantintien liikenne-esteiden muuttamista lainmukaisiksi. Kyseisellä tiellä sijaitsee suuri kivi, joka on törmäysriski kevyelle liikenteelle hämärällä.
Kaarinan perussuomalaiset esittää terveyskeskuksen risteykseen Voivalantielle rakennettavaksi kahta ryhmittymiskaistaa molemmista suunnista, samalla leventäen tieosuutta, jotta terveyskeskukselta poistuessa ryhmittyminen helpottuisi.
Ryhmä esittää myös Pyhän Katariinantien nimen muuttamista Kaarinankaduksi Paraistentien ja Kurkelantien välillä. Ryhmä perustelee nykyisen nimen viittaavan maaseututaajamaan. Kaarina on jatkanut kasvuaan ja pääkadun pitäisi saada uuden ilmeensä mukainen nimi.