Sauvossa 134 koululaista väistötiloihin

0

Sauvon koulukeskuksen vanhassa alakoulurakennuksessa opiskelleet vuosiluokkien 3–6 oppilaat siirtyivät torstaina väistötiloihin. Väliaikaisiin opetustiloihin siirtyi yhteensä 134 lasta.
Syy 50-luvulla rakennetusta koulurakennuksesta lähtemiseen johtuu sisäilman mahdollisesti aiheuttamista oireista, joita henkilökunta ja oppilaat ovat kokeneet jo pitkään.

Sivistysjohtaja Jyrki Lumiaisen mukaan koulutyön alettua oppilailla oli tänä syksynä oireilua aiempaa enemmän, ja tästä syystä toimenpiteisiin ryhdyttiin.
– Oireiden voidaan arvioida tulleen rakennuksen sisäilmasta. Asiaan haluttiin reagoida nopeasti ja ottaa väistötilaratkaisut toistaiseksi käyttöön, jotta kelvolliset työskentelyolosuhteet taataan.
Oirehdinta on ollut niin äänen käheyttä ja lähtöä, hengityksen tukkoisuutta, pahoinvointia kuin päänsärkyä. Oireilleet oppilaat on ohjattu kouluterveydenhoitajalle ja työntekijät työterveyshuoltoon.
Koululla on kesän aikana tehty laaja sisäilmatutkimus, jonka tuloksia ei vielä ole saatu.
– Toistaiseksi ei siis voida varmuudella sanoa, mistä oireet johtuvat. Tutkimustuloksia odotellaan, Lumiainen jatkaa.

Opiskelu väistötiloissa tapahtuu muissa rakennuksissa koulun lähistöllä. Kaksi kuudesluokkalaisten rinnakkaisluokkaa siirtyy Sauvon työväentalolle. Kaksi nelosluokkaa siirtyy kirjastorakennuksen nuorisotilaan, jota on käytetty opetustilana aikaisemminkin. Tässä ikäluokassa oppilaita on vähiten, joten tila soveltuu parhaiten heille. Kolmos- ja viitosvuosiluokkien molemmat rinnakkaisluokat – yhteensä neljä luokkaa – jatkavat opintojaan yläkoulurakennuksen liikuntasalissa, joka on jaettu kahtia väliverholla. Ykkös- ja kakkosluokan oppilaat jatkavat normaalisti opintojaan uudessa lastentalossa.
Koulukyydit ja ruokailut toimivat normaalisti väistötilajärjestelyistä huolimatta. Opettajat yhdistivät oman taukotilansa ruokalarakennukseen.

Koska kolmannen ja viidennen luokkien oppilaat jatkavat opintojaan väliaikaisesti liikuntasalissa, on se pois liikuntakäytöstä niin liikuntatuntien kuin ilta-aikojen osalta.
– Tämä vaikuttaa salivuoroihin ja on harmillinen asia. Perusopetuksen järjestäminen on kuitenkin tärkeintä. Katsotaan, kuinka pitkään väistötiloissa ollaan, ja mitä ratkaisuja tehdään myöhemmin, Lumiainen kertoo.

Lue lisää 25.8.2017 lehdestä