Sauvo julkisti listaa koulun selvityksistä ja korjauksista

0

 

Sauvon kunta julkisti perjantaina nettisivuillaan kunnan työsuojelupäällikkö Maria Peipon laatiman yhteenvedon selvityksistä, tutkimuksista ja toimenpiteistä, joita Sauvon koulussa on tehty vuosina 2008-2017. Selvitys osoittaa, että kunnan ulkopuolisina toimijoina ovat selvitystyössä olleet mukana Turun ja Porin työsuojelupiiri, työterveyslaitos, Lounais – Suomen aluehallintovirasto, insinööritoimisto Vahanen Oy, Liedon kunnan ympäristöterveydenhuolto, Kymen Home-Etsintä sekä Insinööritoimisto Levola Oy.

1.Selvitys alkaa vuodesta 2008, kun marraskuussa Turun ja Porin työsuojelupiiri teki koululla työsuojelutarkastuksen. Silloin todettiin, että englannin luokassa on mittauksin selvitettävä, onko vanhojen kosteusvaurioiden jäljiltä jäänyt haitallista mikrobikasvustoa.

2.Työterveyslaitos teki rehtori Timo Heinosen tilaamana arviokäynnin huhtikuussa 2009, ja tehtyihin löytöihin annettiin korjaussuositukset.

3. Työterveyslaitoksen sisäilmaselvitys tehtiin18.2.2010 edelleen Heinosen tilaamana, ja ilmeni satunnaisia löydöksiä, mutta ei merkittäviä korjaustarpeita.

4. Työsuojelutarkastus saman vuoden lokakuussa, koska sisäilman tunkkaisuudesta valitettiin eri tiloissa. Huhtikuussa 2011 seuraava tarkastus ja näiden pohjalta korjattiin rännejä 2009 ja kuivatettiin rakenteita, ja kesällä 2011 musiikkiluokasta uusittiin alapohja ja ilmanvaihtoa säädettiin koko koulussa.

5. Toukokuussa 2013 rehtori Heinonen ja kunnan tekninen johtaja Pentti Urho antoivat  tiedotteen sisäilmaongelmia koskevista selvityksistä ja toimenpiteistä. Koulu ilmoitti suunnittelevansa mahdollista sisäilmakyselyä koulun oppilaille, huoltajille ja henkilökunnalle.

6. Kahden luokkahuoneen ja niin sanotun ylätalon sisäilmakatselmus tehtiin jälleen toukokuussa 2015. Insinööritoimisto Vahanen Oy löysi luokista ilmavuotoja rakenteista, totesi alakaton uusimistarpeen ja sen yhteydessä tarpeen tutkia betonipintaa. Jos toimet eivät auta, määrättiin teetettäväksi kattavampia tutkimuksia.

Ylätalo puolestaan todettiin niin heikkokuntoiseksi, että koulu tiedotteessaan totesi teknisen johtajan sanoin, ettei rakennusta voi käyttää opetuskäyttöön.

7. Alakoulun koulutarkastus terveydensuojelulain mukaisesti helmikuussa 2016. Tuolloin todettiin, että vanhemmilta on tullut paljon yhteydenottoja ja osassa luokkia on ilmanpuhdistuslaitteet käytössä. Insinööritoimisto Levola totesi, että sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden tarkempi selvitys vaatii rakenteiden tutkimista.

8. Homekoira kävi koululla lokakuussa 2016, ja tuolloin todettiin että ulkoseinien ja lattian raja falskaa. Edelleen tehtiin useita havaintoja mahdollisista ongelmapaikoista ja materiaaleista. Maanalaisissa rakenteissa havaittiin kosteuksia ja suositeltiin mm. koolattujen lattioiden avaamista ja rakenteiden tutkimista. Edelleen tehtiin moninaisia pieniä korjauksia ja materiaalivaihtoja.

9. Insinööritoimisto Levolan kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 24.8.2017 totesi rakennuksessa laajat vauriot ja sen olevan käyttökelvoton. Tämän tutkimuksen anti kerrottiin oppilaiden huoltajille avoimessa tilaisuudessa 1.9.

Työsuojelupäällikön laatima selvitys kokonaisuudessaan osoitteessa www.sauvo.fi

 

Lue virkamiesjohdon kommentteja lehdestä 12.9. 2017