Talvinopeusrajoitukset voimaan tällä viikolla

0

Maanteiden nopeusrajoituksia lasketaan talviaikaan tällä viikolla Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Nopeusrajoitukset muutetaan torstaina ja perjantaina.
Moottoriteillä korkein sallittu talvinopeus on 100 km/h ja pääosin muilla maanteillä 80 km/h. Sadan kilometrin nopeusrajoitus säilyy myös osalla maanteistä, joilla ajosuunnat on erotettu toisistaan keskikaiteella.

Nopeusrajoitusten laskulla halutaan vähentää onnettomuusriskiä. Varsinais-Suomen Ely-keskuksen mukaan riski kohoaisi ilman nopeusrajoitusmuutosta pimeällä kaksinkertaiseksi ja liukkaalla kelillä moninkertaiseksi verrattuna päivänvalossa ja sulalla kelillä ajamiseen.
Alennetut rajoitukset ovat voimassa kevääseen saakka, kunnes ajo-olojen parannuttua siirrytään jälleen kesänopeusrajoituksiin.

Moottoritiejaksolla, jolla on sään ja kelin mukaan muuttuva nopeusrajoitus, on marraskuun alusta helmikuun loppuun korkein sallittu nopeusrajoitus 100 km/h, mutta maaliskuun alusta voidaan valoisaan aikaan ja hyvissä sää- ja keliolosuhteissa käyttää 120 km/h rajoitusta.

E18 moottoritiellä Turun ja Muurlan välillä on voimassa poikkeuksellisesti kiinteä nopeusrajoitus. Moottoritiellä on käynnissä telematiikan uusimishanke, jossa vanhentuneet vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit korvataan uusilla. Uudet vaihtuvat merkit otetaan käyttöön ensi kuussa. Tällä hetkellä käytössä olevat kiinteät nopeusrajoitusmerkit ovat lähes samannäköisiä kuin vaihtuvien nopeusrajoitusten merkit, joka voi johtaa merkin väärintulkintaan.
Turun ja Muurlan välillä on tällä hetkellä käytössä kiinteät 120 km/h nopeusrajoitukset, jotka muutetaan talvinopeusrajoitusten laiton yhteydessä 100 km/h kiinteiksi talvinopeusrajoituksiksi. Kun uudet vaihtuvat nopeusrajoitusmerkit otetaan myöhemmin käyttöön, tulee talvikaudella noudatettaviksi olosuhteiden mukaan muuttuvat 100/80/60 km/h nopeusrajoitukset.
Ely-keskus pyytää tielläliikkujia huomioimaan, että Turun ja Muurlan välisellä tieosuudella tulee kiinnittää normaalista poikkeavaa huomiota sään, kelin ja muiden liikenneolosuhteiden huomioimiseen niin kauan kuin tiellä on kiinteät nopeusrajoitukset.